Responsabilitat corporativa

Com a resultat del nostre compromís amb l’entorn natural que ens acull, PortAventura basa la seva activitat en un model de gestió que ens permet de dur a terme el nostre negoci amb el màxim respecte pel medi ambient, més enllà de les exigències de la normativa vigent. En tenim una prova en les diferents certificacions ambientals, de gran prestigi, que ens avalen com el certificat europeu EMAS, la Norma ISO 14001 o el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

L’Informe de Responsabilitat Corporativa inclou l’estat d’informació no financera i diversitat.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Des dels seus inicis, PortAventura s’esforça per fomentar relacions beneficioses, tant per al parc com per als diferents grups d’interès de l’entorn que l’envolta. La integració de la gestió responsable i sostenible en la nostra estratègia de negoci, ens ha dut a ser el primer parc temàtic d’Espanya i un dels deu parcs més visitats d’Europa. PortAventura és econòmic, social i mediambientalment un grup molt actiu que integra una gestió responsable i sostenible basada en els nostres quatre valors corporatius: compromís, qualitat, passió pel client i esperit d’equip.

Pacte Mundial de les Nacions Unides

Des del 2008, PortAventura està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides (UN Global Compact), una iniciativa del compromís ètic amb l’objectiu d’aconseguir que les entitats de tots els països implementin, com a part integral de les seves operacions i estratègies, 10 Principis de conducta i acció en matèria de Drets Humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.
PortAventura World està compromesa amb el Codi Ètic Mundial per al Turisme de l’Organització Mundial de Turisme (OMT) i els Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides. Ambdues organitzacions defensen un turisme responsable que contribueixi a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i protegir el planeta.

Certificat de Destinació de Turisme Familiar

Aquesta certificació avalua el compromís de qualitat i atenció en el turisme familiar. Aquest certificat aporta, com a valor afegit, la comoditat i tranquil·litat perquè els clients se sentin com a casa i es beneficiïn de propostes d’entreteniment i oci de qualitat.

Facilitem l’accés a l’oci a les persones amb mobilitat reduïda

Les sis àrees temàtiques de PortAventura Park estan habilitades per facilitar l’accés a la diversió a les persones amb mobilitat reduïda.

Portaventura World no s’oblida dels visitants amb al•lèrgies i intoleràncies alimentàries

Des de la identificació dels al·lèrgens en els nostres ingredients fins a la seva manipulació adequada en l’elaboració dels nostres plats ens adaptem a les diferents necessitats perquè tota la família pugui gaudir dels nostres restaurants amb plena seguretat. Intoleràncies i allèrgies

La norma ISO 22000 és un estàndard internacional sobre seguretat alimentària desenvolupada per l’Organització Internacional de Normalització. Engloba des de la producció de les matèries primeres fins al servei al client. El seu objectiu és assegurar la protecció del consumidor i enfortir la seva confiança.

A PortAventura World hem creat un equip de seguretat alimentària interdisciplinari per tractar la seguretat dels nostres productes des de diverses perspectives i per fixar objectius comuns, que concretem a la nostra política de seguretat alimentària.

PortAventura Resort té la Certificació ISO 22000 per als hotels PortAventura, El Paso, Caribe, Gold River, Mansión de Lucy i Colorado Creek, i té la voluntat d’ampliar-la al Centre de Convencions.

Política de Seguretat Alimentària
Certificació ISO 22000 Hotel PortAventura i Hotel El Paso (AENOR)
Certificació del Sistema de Gestió de la Seguretat Alimentària (IQNET)

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible, una oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguin un nou camí per millorar la vida de tothom, sense deixar ningú enrere. L’agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des d’eliminar la pobresa fins a combatre el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats.


MEDI AMBIENT

La gestió mediambiental és una prioritat per a la companyia i constitueix un element clau per al desenvolupament sostenible del resort. PortAventura Word ha subscrit voluntàriament diversos compromisos amb diferents organitzacions per preservar el medi ambient amb bones pràctiques, un consum responsable i una millora continuada.

EMAS

El sistema de gestió EMAS (Eco Management and Audit Scheme) és un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental, d’aplicació voluntària, que permet a les empreses i altres organitzacions, avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental.

Declaració Ambiental 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Certificació EMAS

ISO14001

La certificació internacional ISO14001 és una norma de referència per a la implantació d’un sistema de gestió orientat a la millora continuada dels aspectes ambientals de l’empresa. Està formada per un conjunt d’elements i activitats que serveixen per orientar, dirigir, planificar, controlar i millorar una organització, aconseguint el compliment dels requisits legals ambientals aplicables i una reducció de l’impacte ambiental de l’empresa.

Certificació ISO 14001

Política Mediambiental

A PortAventura assumim la nostra responsabilitat amb el medi ambient, tal com s’especifica en la nostra política ambiental.

Política Mediambiental 2024

El certificat Residu Zero d’AENOR reconeix les organitzacions que valoritzen més del 90 % de les diferents fraccions de residus que generen, dins l’abast definit, i eviten que tinguin com a destinació final l’eliminació en abocador. L’any 2021, PortAventura World va valoritzar el 97 % dels seus residus.

Aquest esquema no implica la no generació de residus, sinó la seva gestió organitzada amb l’objectiu de reduir-ne la generació, preparar-los per ser reutilitzats i/o transformar el residu en matèria prima, reintroduint-los a la cadena de valor.​

El model d’ECONOMIA CIRCULAR persegueix invertir la piràmide actual de la gestió de residus, maximitzant les accions de prevenció i la valorització de residus (reutilització, reciclatge o valorització energètica).